Edytorial: Od racjonalności do emocjonalności

  • Wit Pasierbek Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

poprzednie dwa numery „Horyzontów Wychowania” dotyczyły spraw racjonalności i myślenia. Są to fundamentalne faktory konstytucji człowieka, które pozwalają mu na sensowne życie. Jednakże, jak zauważyliśmy, racjonalność i proces myślenia nie zawsze właściwie są wykorzystywane; co więcej wraz z mocnym zaangażowaniem całej sfery psycho-fizycznej dochodzi nieraz do poważnych zachwiań emocjonalnych, które mają poważny oddźwięk w postawach człowieka. Ale może być inaczej: symbioza racjonalno-uczuciowa, racjonalno-emocjonalna sprawia, iż oddycha się wtedy całym sobą, całym swoim jestestwem. Wtedy to właśnie można mówić o „gustowaniu życia” i jego właściwej jakości. Problem jedynie w tym, by umieć znaleźć ten „złoty środek” współżycia, współtworzenia.

Zamierzeniem Redakcji było, by dokonać owego przejścia „od racjonalności do emocjonalności”, czemu poświęcony jest niniejszy numer czasopisma. Chodzi o to, by z jednej strony człowiek nie tłumił swoich emocji, które stanowią o jego dynamizmie i żywotności, a które czasami mogą go sprowadzić „na manowce”, a z drugiej, by ową sferą emocjonalności w jakiś sposób zarządzał rozum. Bywa też, że uczucia, emocje są nieuświadomione, a jedynie przejawiają swoje istnienie i wtedy o wiele trudniej racjonalnie nad tym zapanować. Naturalnie, trudno znaleźć konkretną, jednoznaczną receptę na takie funkcjonowanie, ale na pewno jest to możliwe.

Opublikowane
2010-06-30
Jak cytować
Pasierbek, W. (2010). Edytorial: Od racjonalności do emocjonalności. Horyzonty Wychowania, 9(17), 5. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/352