Edytorial

  • Wit Pasierbek Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Kolejny już numer „Horyzontów Wychowania” jest poniekąd kontynuacją poprzedniego, w którym traktowaliśmy o lękach współczesności. Teraz chcemy zrobić krok dalej – odpowiedzieć sobie na pytanie: jak żyć w świecie lęków, jak wychodzić z patologii i traum psychicznych, duchowych czy egzystencjalnych. Dlatego tytuł tematyczny Pomimo lęków. Merytoryczna zawartość tegoż numeru oscyluje wokół pewnych metod czy też porad, które mają nas wspomagać w diagnozie i konkretnych sposobach radzenia sobie z lękami.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że jest to bardzo trudne, czasami wydawać się może nawet niemożliwe. Jednakże gdybyśmy na tym poprzestali, wówczas okazałoby się, że powstało nowe zjawisko: lęk przed lękiem i wtedy rzeczywiście stanęlibyśmy chyba przed bardzo trudną rzeczywistością.

Opublikowane
2015-06-24
Jak cytować
Pasierbek, W. (2015). Edytorial. Horyzonty Wychowania, 10(19), 5-8. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/306
Dział
Artykuły tematyczne